Home 2019-08-13T15:28:57+00:00

rozvoj manažérov horeca

ČO JE EXPERTKLUB

Vzniku expertklubu predchádzali dlhoročné skúsenosti jeho zakladateľov pri práci s personálom v HORECA segmente a v riadení hotelov, ako aj skúsenosti z oblasti mystery shoppingu a vzdelávania jednotlivých pozícií v HORECA. V každom zariadení bolo vždy kľúčové, aký manažér (líder) týchto ľudí viedol.

Zakladatelia expertklubu zastávajú názor, že HORECA segment si vyžaduje osobitný prístup, postoje a postupy. HORECA segment potrebuje skutočných lídrov.

Expertklub prináša unikátny vzdelávací program zameraný na rozvoj manažérov tak, aby získali zručnosti leadershipu a vedeli ich používať v denno-dennej praxi. Takíto lídri sú schopní správneho postoja, ovplyvňujú angažovanosť a rozvoj svojich zamestnancov a tým aj kvalitu poskytovanej služby. Takíto lídri si dokážu  vybrať správnych ľudí na správne pozície, vytvoriť funkčné tímy a pracovať s talentami a mladou generáciou.

O NÁS

Cieľom expertklubu je spájať odborníkov, spolupracovníkov a nadšencov pre segment HORECA. Cieľom expertklubu je rozvíjať HORECA lídrov a spôsobiť budovanie profesionality manažérov pri práci s ľuďmi ako aj priniesť možnosti ich osobnostného rozvoja. Expertklub je zameraný na vzdelávanie manažérov HORECA spôsobom, aby zvládali svoju prácu so svojimi kolegami, spolupracovníkmi a zákazníkmi. Expertklub je komplexnou platformou pre rozvoj schopností, znalostí, zručností manažérov (lídrov) a hľadanie správnych postojov pri práci s ľuďmi.

NÁŠ TÍM

NÁŠ PRÍBEH

Na začiatku každého projektu je myšlienka. Tá naša bola trochu budovateľská. Obrodiť slovenské hotelierstvo.

Alebo ak chcete trochu jemnejšie vyjadrenie, vrátiť HORECA sektoru vážnosť, odbornosť a rešpekt. Na všetkých pracovných pozíciách. V našich očiach sú čašníci pánmi svojho pracovného priestoru, obchodnými zástupcami reštaurácie. Recepční sú ambasádormi hotelov, vedia hosťovi pomôcť s každou požiadavkou a vytvoria pohostinnú atomosféru už od príchodu. A takto by sme mohli pokračovať pri každej jednej pracovnej pozícii. Každý z nás na zhmotňovaní tejto myšlienky pracoval na svojej vlastnej platforme.

Lucia začala s mystery shoppingom a následnými tréningami pre zamestnancov na všetkých úrovniach. Stretávala sa so zamestnancami a veľa sa s nimi rozprávala o zážitku, ich úlohe pri jeho vytváraní a zodpovednosti. Postupne čas ukázal, že sa nestačí rozprávať dookola s líniovými zamestnancami, pretože ich prácu nesmierne ovplyvňuje prístup priameho nadriadeného. Stredný manažment v slovenskom hotelierstve mal a v mnohých prípadoch ešte stále má veľké medzery. Manažéri nie sú reálnymi vodcami svojich tímov. Dostali síce pridelenú moc, ale častokrát chýbajú zručnosti a manažérske schopnosti.

Ivana zažíva hotelierstvo denno denne na svojej koži z pozície riaditeľky hotelov. Napriek tomu, že svoju kariéru začala v inom sektore, hotelierstvo ju lákalo a nakoniec aj nadobro pritiahlo. Vo svojich vlastných tímoch zažila, čo dokáže s ľuďmi urobiť zmena prístupu a postoja nadriadeného. Menila a stale mení životy svojich zamestnancov a pomáha im rásť nie len pracovne, ale aj v osobnom živote. Ako certifikovaný kouč je presvedčená o tom, že v každom zamestnancovi drieme hviezda, ktorá pri vhodnom vedení zasvieti v správnom čase.

Naše cesty sa stretli v Leviciach a tam sa po jednom tréningu začala rodiť myšlienka expertklubu. Dozrievala pár rokov, ktoré nám postupne ukazovali, kde hotelierov najviac tlačí topánka, ako sa vyvíja situácia. Expertklub nie je rýchlokvasný produkt, pretože aj keď si dnešná rýchla doba pýta rýchle riešenia, my traja sme presvedčení, že všetko má svoj čas.

A ten správny čas na rozvoj lídrov v hotelierstve je práve teraz.

Je čas na expertklub….

WORKSHOPY

Prihláste sa na niektorý z našich workshopov.

WORKSHOPY

KONTAKTUJTE NÁS


TRÉNINGOVÉ MODULY

Pozrite si, čo všetko obsahuje náš vzdelávací program

MODULY

ETICKÝ KÓDEX

Etický kódex expertklubu.

ETICKÝ KÓDEX

eXperTz s.r.o.

V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen

Mobile: +421 948 161 461

Web: http://www.expertklub.com