TRÉNINGOVÉ MODULY

moduly 2018-02-07T13:35:24+00:00

Priebeh spolupráce

Program expertklubu je kontinuálnym vzdelávacím programom založeným na potrebách manažéra a jeho tímu. Pracuje s hodnotami, cieľmi, overenými postupmi a je o zdieľaní funkčných techník vo vedení tímov. Prínosom je, že pracuje individuálne s každým manažérom, aby si našiel svoju cestu. Pracuje s integritou a osobitosťou manažéra.
Program pozostáva:
• Tímový koučing
• Tréningové moduly úrovne I., II., III.
• K.I.S. (Kondičné individuálne stretnutia)

Tréningové moduly

3 úrovne, spolu 17 na seba nadväzujúcich modulov (trvanie jedného modulu: 3 hodiny)
Po každom module nasleduje kondičné individuálne stretnutie (K.I.S., trvanie 2 hodiny)

ÚROVEŇ 1

ÚROVEŇ 2

ÚROVEŇ 3

K.I.S. – kondičné individuálne stretnutie

Kondičné individuálne stretnutie prebieha za prítomnosti manažéra a trénera (kouča). Je privátnou zónou pre manažéra. Stretnutia sú vedené formou diskusie, mentoringu s prvkami koučingu alebo vo forme koučingu podľa potrieb manažéra. Prínosom K.I.S. je vytvorenie prostredia, kde sa tvorí, hľadá, skúma a inšpiruje. Poznatky z tréningových modulov sa stávajú praktickými zručnosťami.

Leták expertklubu

Súhrnné informácie o spolupráci s expetklubom a tréningových moduloch v PDF

EXPERTKLUB PDF

eXperTz s.r.o.

V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen

Mobile: +421 948 161 461

Web: http://www.expertklub.com